Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Missie en visie

De installaties die wij plaatsen worden steeds geavanceerder. Met name op het gebied van het besturen ervan en het koppelen met gebouwbeheerssystemen. Onze missie is op een hoog technisch niveau te blijven opereren om op deze manier adequaat in markt te blijven functioneren. Hiervoor zorgen wij dat onze medewerkers goed opgeleid zijn en door het volgen van gerichte cursussen ook blijven.

Onze visie is dat de techniek verder wordt ontwikkeld en het energieverbruik verder wordt teruggedrongen. Dit realiseren we mede door het overheidsbeleid met subsidies en energie-investeringsaftrek. Hierdoor wordt comfort op kantoor en de werkvloer voor meer bedrijven mogelijk. Wij zien dat er steeds meer toepassingen zijn voor warmtepompen en zonnepanelen. Zie hiervoor de keuzes op de homepage bij "Producten". Verder willen wij actief bezig zijn en belasting van het milieu zo laag mogelijk te houden. Enerzijds door energie te besparen en anderzijds door zo weinig mogelijk milieubelastende materialen toe te passen.