Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
(Nood)verlichting

Noodverlichting is een vorm van verlichting die automatisch wordt ingeschakeld bij het uitvallen van alle elektriciteit. Hiertoe is de lamp voorzien van zowel een aansluiting op het lichtnet als van een batterij of noodstroomvoeding die de lamp indien nodig van elektriciteit voorziet.

Door het installeren van noodverlichting kan worden voorkomen dat men in het geval van stroomuitval de weg naar buiten niet meer kan vinden in een pand of andersoortige locatie. Ook in het geval van brand zeker met de bijkomende rookontwikkeling, is het van groot belang dat aanwezigen tijdig de (nood)uitgangen kunnen vinden. Bovendien kan een correcte verspreiding van de juiste types noodverlichting zorgen voor vermindering van paniek. Vaak worden deze lampen dan ook gecombineerd met bewegwijzering, zoals pictogrammen die wijzen naar nooduitgangen.

In veel bouwbesluiten is de installatie van noodverlichting verplicht gesteld. Dit geldt met name voor gebouwen waarin zich normaal gesproken veel personen bevinden, zoals kantoorpanden en/of studentenhuizen.

De meeste moderne noodverlichting is voorzien van sterke LED-lampen. Eerdere, nog altijd zeer gangbare varianten zijn voorzien van TL lampen.
Tevens zijn er noodverlichting met zelftest functie.

De voordelen van LED noodverlichting t.o.v. TL noodverlichting:
- Minder energieverbruik
- Minder tot geen onderhoud kosten
- Levensduur is langer
- Aantal branduren op de accu is langer

Rijndorp kan de noodverlichting leveren, monteren en onderhouden.

Opbouw NV LED Inbouw NV LED Inbouw NV LED met pictogram