Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Terugvragen van 21% BTW op de aangeschafte zonnepanelen (1)

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

04-02-2015

Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de btw.

U heeft een btw-plicht als u als particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan uw energieleverancier. Voor het recht op aftrek van de btw gelden de normale btw-regels.

Als ondernemer voor de btw moet u een administratie bijhouden en facturen sturen voor uw leveringen waarop de btw vermeld staat. U kunt ook helemaal worden ontheven van deze administratieve verplichtingen, waarna u geen recht hebt op aftrek. Als u zich al hebt aangemeld vanwege de zonnepanelen, dan krijgt u binnenkort bericht van ons.

Zie ook

Bovenstaande informatie is afkomstig van de belastingdienst.

Indien u geen BTW teruggave wenst is een melding bij de belastingdienst niet van toepassing.

Indien u wel BTW teruggave wenst doet u het volgende:
- U kunt "hier" het formulier (Opgaaf startende onderneming) downloaden welke u geheel ingevuld naar de belastingdienst moet versturen.
- U krijgt binnen 5 werkdagen een BTW nummer van de belastingdienst.
- U doet aangifte BTW teruggave van de gehele investering van de zonnepanelen, zowel arbeid als materiaal).

Kleine ondernemers moeten ook een administratie bijhouden. Maar betaalt u Euro 1.345 of minder btw per jaar? En bent u een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een combinatie van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een maatschap of vof) Dan kunt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. U doet dan geen btw-aangifte meer en u mag dan geen btw meer factureren.

De slimme meter registreert nauwkeurig de teruggeleverde stroom aan uw energiemaatschappij. Eind van het jaar krijgt u een eindafrekening met de opgenomen stroom en de teruggeleverde (eigen opgewekte) stroom. Zoals op alle facturen van uw energiemaatschappij, staat hierop precies wat u terug heeft geleverd incl. BTW. Voor een sluitende adminstaratie hoeft u eigenlijk zelf niets te doen.

Het eerste jaar van de BTW teruggave wordt de BTW van de teruggeleverde stroom wel verrekend, de jaren hierna valt u onder de kleine ondernemings regeling en betaald u geen BTW meer.

Wanneer u een ontheffing aanvraagt voor administratieve verplichtingen, heeft u na dit 1e jaar ook geen administratieve werkzaamheden meer.  Dat is snel besparen!

WIj verzorgen dit kosteloos van de door ons geleverde installaties.