Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Van zon tot elektriciteit en voorbeeldberekening
[image]
Thuis | Zonnepanelen | Van zon tot elektriciteit en voorbeeldberekening

De werking

De installatie werkt op licht. De zon hoeft niet volop te schijnen om uw huis van energie te voorzien. Het gaat om daglicht. En zolang de zonnepanelen daglicht kunnen opvangen, wordt er stroom opgewekt. Daarmee bespaart u dus tijdens alle jaargetijden op uw energienota. Want ook al is het regelmatig bewolkt, het rendement van uw zonnepanelen blijft. 

Een zonuur kan qua vermogen sterk variëren afhankelijk van het weer en het seizoen; een zonuur in de winter levert immers minder energie dan een zonuur in de zomer. Eén uur volle zon is vastgesteld als een uur waarin het aardoppervlak een zoninstraling van 1000 W/m2 ontvangt en staat dus gelijk aan 1 kWh/m2. Aangezien het Nederlandse aardoppervlak in de gemiddeld 1500 zonuren per jaar ongeveer 1000 kWh/m2 energie ontvangt, kunnen we dus zeggen dat Nederland gemiddeld 1000 uren volle zon per jaar ontvangt. Wilt u een nauwkeurigere berekening uitvoeren, gebruik dan de kaart aan de rechter zijde om uw lokale zonaanbod te bekijken.

De zonnepanelen geven de vrij gekomen energie door aan de omvormer, welke meestal vlakbij de zonnepanelen wordt gemonteerd.

De omvormer zet de gelijkspanning om naar wisselspanning en is weer aangesloten op het bestaande elektriciteitsnet in uw woning en/of bedrijf.

Wekt u meer elektriciteit op dan dat u op dat moment verbruikt, dan ziet u uw elektriciteitsmeter letterlijk terug lopen.

Voorbeeld rendementsberekening:
Er wordt gerekend met een gemiddelde omrekenfactor van 0,85.
Dit getal is gebaseerd op de oriëntatie van Nederland ten opzichte van de zon.
Zonnepanelenpakket 15 panelen 250 Watt Piek
Totaal aantal Watt Piek: 3.750 Watt Piek
3.750 WP (totaal aan t a l WP) x 0,85 (omrekenfactor Nederland x 0 ,23* (elektriciteitsprijs) =
Euro 733,12 (besparing per jaar)

* Voor een juiste rendementsberekening kunt u de prijs invullen welke uzelf per kWh betaalt aan levering (gemiddelde hoog/laag), tarief, energiebelasting, netbeheerkosten en BTW.
In deze rendementsberekening zijn geen elektriciteitsprijs stijgingen opgenomen.
De laatste 10 jaar is de elektriciteitsprijs gestegen met ± 4% per jaar.

Voor prijzen "klik hier", onze zonnepanelen/omvormer setprijzen zijn geheel compleet inclusief aanpassing/uitbreiding groepenkast, voedingskabel naar de omvormer, bekabeling en connectoren vanaf de omvormer naar de zonnepanelen.

Meer informatie of offerte