Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Waar staan uw zonnepanelen het best?

De dakhelling is tevens belangrijk voor het rendement van het zonnepaneelsysteem.
Een zonnepaneelsysteem kan geïnstalleerd worden onder elke hellingshoek.
Echter verschillen de opbrengsten van verschillende hellingshoeken.

De zonoriëntatie is belangrijk voor het rendement van het zonnepaneelsysteem.
Het ideale uitganspunt is dat de zonnepanelen gelegen zijn op het zuiden. Het zonnepaneelsysteem behaalt tevens een rendement wanneer het gelegen is op een andere oriëntatie.

Het beste staan uw zonnepanelen op het zuiden onder 36 graden, voor een rendement van 100%.

Maar in elke stand tussen het oosten en westen is het rendement nog verbijsterend groot.

Zonopbrengst

Voor prijzen "klik hier", onze zonnepanelen/omvormer setprijzen zijn geheel compleet inclusief aanpassing/uitbreiding groepenkast, voedingskabel naar de omvormer, bekabeling en connectoren vanaf de omvormer naar de zonnepanelen.