Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Model 1
[image]
Zakelijk | Airconditioning Model 1

Een airconditioner werkt als een koelinstallatie. Het koudemiddel vloeit door het systeem en zal van druk en toestand veranderen. Er zijn vier processen binnen de koelcyclus.

1) Het hart van een airconditioningsysteem dat het koudemiddel door het circuit pompt, is de compressor. Het koudemiddel is een milieuvriendelijk gas (R410A) dat onder lage druk staat voordat het bij de compressor komt. De compressor perst het gas naar een hoge druk en stuurt het door naar de condensor.

2) In de condensor wordt het gas onder hoge druk omgezet tot een vloeistof onder hoge druk waarbij warmte wordt afgegeven aan de omgeving.

3) Het koudemiddel komt in een expansieventiel terecht waar het in een vloeistof/gasmengsel onder lage druk verandert.

4) Het vloeistof/gasmengsel stroomt onder lage druk naar de verdamper, waar de warmte uit de lucht wordt opgenomen en alle vloeistof verdampt naar een gas. Dit gas komt in de compressor terecht en de cyclus begint opnieuw. Bij een warmtepomp werkt deze cyclus omgekeerd.

Meer informatie of offerte