Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Subsidie

VRF-warmtepompsystemen kunnen in aanmerking komen voor subsidie volgens de Energie Investering Aftrek regeling (EIA).

De EIA is een stimulans voor het Nederlandse bedrijfsleven om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Voor de VRF-warmtepompen is de code 211104 (W) Warmtepompen, bestemd voor het verwarmen van bedrijfsgebouwen of het collectief verwarmen van woningen, bestaande uit een elektrisch gedreven warmtepomp met een COP gelijk aan of groter dan 4,0 gemeten conform EN14511 van toepassing.

Als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, kunt u via de EIA in 2013, 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Uw directe voordeel door deze regeling bedraagt circa 10% van de goedgekeurde investeringskosten. Alle informatie betreffende de EIA staat vermeld in de energielijst, uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken. Voor vragen over de EIA kunt u zich wenden tot Agentschap NL. Rijndorp Klimaat kan u bij de aanvraag assisteren.