Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Beveiliging

Beveiliging 

Het systeem is geïntegreerd met onze inbraakcentrale d.m.v. het gebruik van de Ethernet module die rechtstreek communiceert over IP met de HomeCenter. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de aangesloten (draadloze) detectoren om bijvoorbeeld bij het binnentreden van een ruimte de verlichting aangaat of om de verwarming van die ruimte te verhogen/verlagen. Of in een natte ruimte een (draadloze) waterdetector een push bericht naar uw Smartphone te laten sturen bij waterlekkage. Enz.
Middels de Binaire module kan het systeem met ieder ander alarmsysteem communiceren op relais niveau. U plaatst dan bijvoorbeeld een Binaire Sensor in een ruimtelijke detector en sluit het N.C. contact aan op de ingang van de Binaire print. Deze kan dan bij een opening van de ruimtelijke detector dit draadloos doorgeven aan het HomeCenter, waarmee weer een scene kan worden aangestuurd.

                                  Beveiliging

Ieder systeemcomponent zoals een PIR kan onafhankelijk van de inbraakcentrale werken. Indien de inbraakcentrale in alarm is en het systeem detecteert bijvoorbeeld een brand, zal iedere component onafhankelijk bepalen of een rolluik wordt geopend, openen van ramen, deuren, activeren van rook afzuigsystemen, etc. U hoeft hiervoor geen VPN verbinding of statisch IP adres te hebben om het systeem te bedienen.