Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Brandveiligheidsinstallaties
[image]
Zakelijk | Elektrotechniek | Brandveiligheidsinstallaties

Op de meest onverwachte ogenblikken kun je worden geconfronteerd met brand.
Wel kun je de risico's enorm beperken met een goede brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Bij brand is het belangrijk dat iedereen op tijd gewaarschuwd wordt.
Dit kan door middel van een ontruimingsinstallatie waarmee automatisch of met één druk op de knop de alarmgevers in het hele gebouw of gedeelten hiervan geactiveerd worden.
De aanwezigen worden hierdoor gealarmeerd en kunnen zichzelf, met eventuele waardevolle bezittingen, volgens het vluchtplan in veiligheid brengen.

Rookmelders zijn in staat rook in een vroeg stadium te ontdekken.
Tevens kan een gecertificeerde brandmeldinstallatie worden aangesloten op de meldkamer van de brandweer, zodat er snel tot actie kan worden overgegaan. 

Rijndorp onderzoekt de risico's en kan aan de hand van de functie van het gebouw en de eisen van de brandweer een plan voor u opstellen.

Rijndorp biedt dit traject aan van advies tot en met het certificeren en onderhouden van de installatie.
Hierdoor heeft u maar één aanspreekpunt zodat alles snel en accuraat verzorgd wordt.

Meer informatie of offerte