Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Waar worden dataloggers gebruikt?

Waar worden dataloggers gebruikt? 

Dataloggers worden bijvoorbeeld ingezet voor het bewaken van een koelketen, bakkerijen, horeca, logistiek en voor verplichte HACCP-registraties (ook GDP- en BRC). Ze bieden de mogelijkheid om automatisch continu gegevens te verzamelen. Na activatie kunnen dataloggers onbeheerd blijven meten en registreren. Dit geeft een uitgebreid, nauwkeurig beeld van de omstandigheden.

   Koelcel1   Koelcel3   Koelcel2               

Veel dataloggers zijn programmeerbaar zodat specifieke waarden kunnen worden geregistreerd. Transport van levensmiddelen, farmaceutische en chemische producten vanaf de producent, via transporteurs, groothandels en winkels, tot aan de eindgebruiker.