Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Wat meten dataloggers?

Wat meten dataloggers?

Er zijn loggers beschikbaar voor het monitoren van verschillende waarden (temperatuur, vochtigheid, schok), voor verschillende meetbereiken (bijvoorbeeld temperatuurloggers geschikt voor cryogene omstandigheden, of juist voor het meten van extreme hitte en voor verschillende andere toepassingen.

                                                Newsteo