Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Ventilatie met warmteterugwinning
[image]
Zakelijk | Ventilatie | Ventilatie met warmteterugwinning

Alle woonhuizen, kantoren en  werkruimten moeten voldoende worden geventileerd. Dit is vastgelegd in het bouwbesluit. Bij energiebewust bouwen zorgt men ervoor de dit ventileren niet meer energie kost dan noodzakelijk.
Met anderen woorden moeten ervoor gezorgd worden dat in de winter de warmte uit de af te voeren lucht wordt gehaald en wordt toegevoerd aan de verse buitenlucht. In de zomer moeten wij zorgen dar de koele lucht die afgevoerd wordt de hete buitenlucht enigszins koelt.

Het bovenstaande is te realiseren met een ventilatiekast met warmteterugwinning. Wij leveren en monteren deze systemen in bedrijfspanden van Ned-air en Stork. Voor de woonhuizen: Stork, Orcon en Itho.

ventilatie - ventilatie met warmteterugwinning zakelijk-venti-wt2

Meer informatie of offerte