Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Satelietmodel
[image]
Zakelijk | Airconditioning | Satelietmodel

Het satellietmodel airconditioning wordt boven het plafond ingebouwd. De lucht wordt via instelbare roosters ingeblazen. De airconditioner/warmtepomp kan worden ingeschakeld op koelen of op verwarmen. De luchthoeveelheid is in stappen regelbaar. De bediening werkt met een infrarood afstands-bediening.

De airconditioner is voorzien van een toerengeregelde compressor. Deze invertertechniek houdt in dat de airconditioner de geleverde capaciteit exact afstemt op de benodigde capaciteit. Hierdoor hoeft de unit niet frequent in- en uit te schakelen. Dit geeft een aanzienlijke verbetering van het comfort. Ook het energieverbruik wordt door deze regeling beduidend lager.

Meer informatie of offerte