Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Subsidie

Gebruik van duurzame energie wordt gesubsidieerd.

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de EIA. Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

In 2013 is het tarief voor de EIA 41,5%. Vanaf 2014 zal het tarief vervolgens weer 44% bedragen. De EIA is van toepassing bij een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van meer dan € 2.200. Als bedrag aan energie-investeringen wordt ten hoogste in aanmerking genomen
€ 116.000.000.
Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.