Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Subsidie

Subsidie(s) zonnepanelen


Energie Investeringsaftrek

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten/vennootschapsbelasting.

Klik hier voor de complete subsidie regeling van de Rijksoverheid.

Stimulering Duurzame Energieproductie
De overheid biedt een subsidiemogelijkheid voor bedrijven en (non-profit) instellingen die zelf op een duurzame manier energie produceren. Hieronder valt naast windenergie en energie uit biomassa ook de opwekking van stroom met zonnepanelen.

Voor wie is de SDE+ subsidie bedoeld?
In totaal is er een bedrag van 8 miljard euro te verdelen onder aanvragers. De regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen, die in elk geval zijn aangesloten op een grootverbruikersaansluiting. (meer dan 3 x 80A) en groter dan 15KWp. Heeft u een kleinverbruikersaansluiting, maar wel een groot dak (vanaf 2000 m2), dan kan het financieel interessant zijn om een grootverbruikersaansluiting te nemen. Daardoor komt u alsnog voor subsidie in aanmerking

Wat is het principe?
Energie die via zonnepanelen op uw dak wordt opgewekt, wordt geheel of gedeeltelijk door u verbruikt en aan het net teruggeleverd. Voor de teruglevering van energie krijgt u een vergoeding, die vooraf is afgesproken met uw energiemaatschappij. Omdat u de investering in de installatie doet, betaalt de overheid u een bedrag per Kwh opgewekte stroom uit. Dit bedrag is het verschil tussen de prijs van zonne-energie en traditionele grijze energie. Dit is de SDE+ regeling. 

Naast dat u dus direct bespaart op uw energierekening, ontvangt u dus ook een vergoeding van de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het moment waarop u de subsidie aanvraagt. Het jaar is verdeeld in 9 fasen, waarbij de vergoeding in elke fase hoger wordt.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
Klik hier voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

VVE's en sportverenigingen
"Klik hier" voor de link naar ons andere deel van de website waar u de nodige informatie kunt vinden betreffende subsidies voor VVE's en sportverenigingen.